Zapisy

ZAPISY NA ADAPCIAK 2021 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY 7 SIERPNIA 2021

PROSIMY O NIEWYSYŁANIE KOLEJNYCH ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres adapciak.ug@gmail.com.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów, datę urodzenia, adres zamieszkania (z kodem pocztowym), numer telefonu, adres e-mail oraz preferowany rozmiar koszulki.

Najpóźniej dzień po wysłaniu zgłoszenia należy wpłacić kwotę 499 zł na rachunek:

Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, lok. 107
BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 2171 7401

W tytule wpłaty należy wpisać „Adapciak” oraz imię i nazwisko
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

UWAGA, BARDZO WAŻNE!

Zgłoszenia należy dokonywać we własnym imieniu. Zgłoszenia dokonane przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

Wpłat należy dokonywać pojedynczo, tzn. jeden uczestnik jedna wpłata. Nie należy dokonywać wpłat łącznych za kilka osób.

Wysłanie zgłoszenia udziału w Obozie Adaptacyjnym UG Adapciak 2021 oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Fundację na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Wita Stwosza 58/107 danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, dla celów realizacji Obozu Adaptacyjnego UG Adapciak 2021.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem adapciak.ug@gmail.com.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w Obozie Adaptacyjnym UG Adapciak 2021.

Powyższa zgoda oznacza możliwość przetwarzania Twojego wizerunku, chyba że w zgłoszeniu zastrzegłeś/aś, że nie wyrażasz zgody na przetwarzanie wizerunku. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie ma wpływu na  możliwość udziału w Obozie Adaptacyjnym UG Adapciak 2021.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu na Obóz Adaptacyjny UG Adapciak 2021 także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą realizacji Obozu Adaptacyjnego UG Adapciak 2021. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres 1 roku w celu realizacji Obozu Adaptacyjnego UG Adapciak 2021 oraz w celu ewentualnego Twojego udziału w przyszłych realizowanych przez nas eventach/imprezach. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 1 roku.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszenia, dostawcom systemów do zarządzania ogłoszeniem, dostawcom usług IT takich jak hosting, dostawcom systemów informatycznych, podmiotom współrealizującym, służbom sanitarnym i porządkowym, współuczestnikom obozu oraz podmiotom ubezpieczającym.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

Komentowanie jest wyłączone.